ModelPark Suché 2011


Co je nového v Modelparku ?

 Při příchodu do areálu Modelparku málokoho napadne,  že se  vůbec  něco  změnilo a někteří ani změny, kromě toho , že vyrostla nová budova,  nepostřehnou.Za každou změnou se však skrývá velké množství organizační práce Pavla Šterna, který areál stále buduje pro zlepšení služeb a prostředí, které všichni využíváme. Pojďme si připomenout, co se letos změnilo!

 Ihned za branou vpravo je odpadní jímka, ke které byla zabudována nádrž s čerpadlem, pro čerpání kalů do kanalizace v Suché, včetně domečku pro ovládání.

Vlevo u rybníka přibyly pro děti houpačky a domeček na hraní.

   

Postupně byl budován venkovní gril, který vévodí již dříve vybudovaným stolům pro občerstvení

U hlavní budovy bylo zazděno severní pole, které vytvořilo dobré zázemí pro pořadatele soutěží. Zároveň byly vyjmuty dveře do klubovny a zazděno celé pole uvnitř přístřeší.

U domečku pro pořadatele byl položen malý chodník, sloužící hlavně pořadatelům při akcích, kde dříve bylo mokro.

Asfaltová plocha, která byla prodloužena na 270 metrů už na podzim, byla nalajnována a na koncích jsou nápisy  Modelpark. Podle prodloužené asfaltové plochy byly provedeny terénní úpravy na úroveň asfaltu a zatravněny.

Místnost, která doposud sloužila pro úschovu strojů a modelů doznala také změny. Dveře vyjmuté z klubovny byly použity pro vchod, uvnitř je nová podlaha a kamna pro ústřední topení celé budovy. Místnosti budou sloužit jako klubovna a dílna pro opravy modelů.

Mezi hlavní budovou a rybníkem je vybudován chodník a rybník byl z jedné strany prohlouben.

Už na jaře byl vyasfaltován chodník po celé délce ochranné sítě a nakonec vydlážděna plocha jako stojánka pro modely, včetně sadové úpravy.

Pro stavbu druhé budovy a lepší prostředí pro diváky byla prodloužena asfaltová cesta až za ochrannou síť, včetně napojení na novou budovu.

Už na jaře Pavel započal s budováním základů pro novou budovu

Koncem léta započala příprava střechy ( nátěry konstrukcí, sestavení,montáž krytiny) a její montáž na zdivo.

 

Bylo nutné konstrukci obezdít, vyrobit vrata a udělat venkovní úpravy terénu.

 Na obrázku je vidět i připravený základ na přístřešek pro uskladnění dřeva a uhlí pro topení. Poslední obrázek nám dává nový pohled na celý areál.

Co říkáte, všimli jste si všeho ? Važme si toho co vybudoval a buďme mu nápomocni alespoň tak, jako řada z nás při letošních brigádách.

 

 

                                 Karel Jeřábek


ModelPark Suché 2012

   

8.4.2012

  Začátek nové sezóny je tady a tak se pojďme podívat, co je v ModelParku v Suché nového.

  Venkovní krb je již dokončen a zastřešen a před klubovnou je nové ohniště. Podstavce pod lavice jsou již také na svém místě.

  Stavba jedné budovy ( garáže ) skončila a stavba druhé budovy ( hangáru ) je již v plném proudu.

  Současně se stavbou hangáru probíhají i terénní úpravy na ploše a především budování nové, cca 540m dlouhé travnaté ranveje na východní straně areálu.

  Přidám ještě celkový pohled a jeden detail. Je to "stříška" nebo " korouhvička " na komíně klubovny.

   

Jan Kadlec


ModelPark Suché 2013

  Proměny v Modelparku v roce 2013

  Všichni, kteří chodí často do Modelparku a nebo se zůčastňují brigád vědí o co jde, ale kdo se sem přijde podívat jednou nebo dvakrát do roka, musí být překvapen novými a novými změnami.

  loňském roce 2012 hned na jaře,  nechal Pavel Štern udělat melioraci na západní straně asfaltové plochy a tím zlepšil odvodnění a možnost využití plochy
   Zároveň započal s výstavbou druhého hangáru, který byl v červnu hotový, včetně asfaltové komunikace až na plochu.
   Pro dobrou orientaci letadel i modelářů byl vztyčen stožár s větrným pytlem.
  Opracovali jsme fošny na lavičky u ohniště, natřeli a přidělali na základy. Při pálení čarodějnic jsme je dobře využili a i na dalších akcích.
    V  prvním hangáru, jsme svařili konstrukci, kde jsou přes léto uskladněny modely klubových modelářů a není nutné je stále transportovat na letiště.
  Pavel Štern upravil terén pro druhou dráhu směr jihozápad, která je dlouhá asi 600 m a travnatá. Je neustále upravována válcováním a sekáním trávy.

  Do klubovny nainstaloval Pavel Štern kotel na vytápění domu a tím i naší klubovny.

  V letošním roce si každý mohl hned zjara všimnout upravené plochy u sběrné nádrže jak pěkně rozkvetla, včetně živého plotu.
  květnu jsme si vyhlásili brigádu a tak se vybudoval kanálek , pro odvodnění louže z chodníku až k ploše.
   
  Zároveň se vybetonoval poslední díl plochy před baráčkema natřela závora na příjezdové cestě.
    Už od dubna jsme připravovali fošny na 14 laviček, které se musely obrousit a dvakrát nalakovat. V květnu se vyzdily základy a v červnu dokončily lavičky montáží fošen.  V září jsme jen udělali další nátěr .
   létě se odbagrovala část pláže v rybníce, která byla zarostlá rákosím. Vytěžená zemina je uložená u lesa, kde bude terén upraven příští rok.
  Samostatnou akci udělal J. Horáček s Pavlem Krýzlem, když vybudovali odtokový kanál u druhého hangáru, kde se stahuje voda při deštích z plochy.

   Všimli jste si i maličkostí, které přibyly? Třeba označení klubovny, nebo meteorologické stanice, nebo směrového ukazatele větru ?

  Nebo okolní přírody a květin v areálu ? Skutečně se mnohem zlepšilo prostředí, aniž bychom si to uvědomovali.

ModelPark Suché 2014

Údržba a opravy v Modelparku v roce 2014.

 Už od počátku roku je nutné pro provoz letiště něco udělat. Naštěstí nepadal moc sníh a tak to Pavel shrábnul bez problémů, stejně jako prořezání stromků a jejich likvidaci udělal s manželkou. Na jaře už jsme počítali s tím, že se bude natírat ochranná síť a tak se svolala brigáda. Bylo nás dost a tak jsme se pustili ještě do demontáže 5 kusů přenosných laviček. Ty jsme potom opravili, dali pozinkovat, připravila se nová prkna včetně nátěrů a opět smontovali. Ochranná síť se natírala ještě další týden. V průběhu roku přibyly některé květiny, stromky a keře, což zpříjemňuje pobyt návštěvníkům. Naproti tomu bylo nutné likvidovat plevel z používaných ploch.  Za posledním hangárem byla zpevněna plocha pro postavení párty stanu velikosti 6 X 12 metrů, který jsme koupili z prostředků klubu, byl poprvé použit při leteckém dnu. Bezpečnostní situace si vyžaduje ochranu areálu a tak byl budován kotec pro hlídacího psa a nutné oplocení prostoru. Kdo se podílel na akcích, vidíte na obrázcích.

Všem, děkujeme a věříme, že se další přidají.

   

Karel Jeřábek